CONTIDOS DA MEMORIA DE ACTIVIDADES:

INTRODUCCIÓN                       
Dous aniversarios significativos       
Unha mirada retrospectiva           
Unha visión prospectiva                   
Colaboración coas Institucións           
Integración no marco da Asociación           

O CENTRO EDUCATIVO                       
A alternancia educativa                   
O protagonismo educativo dos pais           
Atención personalizada e orientación individual       
A participación das empresas               
Responsables de alternancia               
Conferencias, charlas - coloquio, cursos técnicos       
Visitas de estudio                        

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CONTÍNUA               
GEDAS (grupos de estudio e desenvolvemento agrario)   
Seminarios de apoio a emprendedores no rural, coa
Colaboración de AGADER                   
Cursos de formación ocupacional               
Proxecto Ainfogra                       
Seminarios do Inega                       
Programa de iniciativa comunitaria “interreg”        
Programas leonardo                       
Outras accións formativas                   

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA                   
Comité xestor                           
Estructura organizativa do centro de promoción
rural  efa fonteboa                           
Organigrama da federación efa de galicia               
Organigrama do centro de promoción rural-efa fonteboa   
Estructura do persoal do centro

RESUMO 2007-08

DOSSIER DE PRENSA

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn