VI Day Milk Production Management.

10 Advisors, 5 technicians, 50 farmers and 20 students of Agrarian training attended the VI Day Milk Production Management.
This year human resource management on dairy farms analizaró.

Within this framework, the EFA Federation of Galicia gave a training session on strategic management.

This action seeks to promote training new advisory metologías who work in the Leonardo Project TRAINING STRAT.

VI Xornada de Xestión da Produción de Leite.

10 Asesores en produción leite, 5 técnicos agropecuarios, 50 agricultores e 20 alumnos de formación profesional do Centro Promoción Rural EFA FONTEBOA participaron da VI Xornada de Xestion Xestión da Produción de Leite.

Esta xestión de recursos humanos ano en granxas leiteiras analizaró.

Dentro deste marco, a Federación EFA de Galicia imparteu unha sesión de formación sobre xestión estratéxica nas explotacións. Esta acción ten como obxectivo promover a formación de novos metologías de consultoría que traballan no proxecto de formación Strat Leonardo.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn