Estudio do medio coas mulleres de Cee

Nesta sesión de traballo o grupo fixo a análise das empresas da contorna, qué servizos ofrecen, qué perfil de persoal contratan, descubrir cales se poden adaptar ao seu perfil e detectar cales serían as súas necesidades (formación, experiencia ou outras) para poder acceder a un emprego nelas ou para emprenderen elas mesmas unha iniciativa empresarial.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn