Programa europeo Leonardo dá Vinci

Leonardo SAGITER – Saberes agroecolóxicos e inxeniosidade dos territorios

SAGITER ten como obxectivo a valorización dos saberes agroecolóxicos tradicionais, dende a súa recuperación, pasando por un proceso de actualización ata a súa transmisión a través da elaboración dun dispositivo pedagóxico.

Deste xeito, pretende promover unha evolución de cara a unha agricultura productiva e durable, creando un módulo de formación de formadores que integre diferentes enfoques pedagóxicos adaptados á valorización, á aprendizaxe e a posta en marcha destes saberes agroecolóxicos.

O proxecto permitirá intercambiar enfoques sobre o concepto de agroecoloxía, a noción dos saberes agroecolóxicos, as diferentes experiencias pedagóxi-cas levadas a cabo polos socios, as necesidades de formación, etc.

Os socios deberán crear grupos locais de traballo e experimentación, para logo elaborar útiles pedagóxi-cos adaptados a estes modos de transmisión informales e as súas particularidades. Ao longo do proxecto terán lugar encontros transnacionais en cada un dos países socios.

O produto final será a elaboración dun módulo de formación de formadores e de ferramentas pedogóxi-cas axeitadas. Esta formación terá recoñecemento no marco do ECVET (Sistema Europeo de Créditos para a Educación e a Formación Profesional) .

No proxecto participan 11 socios de 7 países de Europa: 

 • Supagro – Francia (socio promotor)
 • Fumeterre – Francia 
 • Savoir-Faire et découvertes – Francia 
 • Le Merle – Francia 
 • Geyser : Francia 
 • Department of Geography, University of Marburg – Alemania 
 • Federación EFA Galicia - España
 • Vlaamse Landmaatschappij (Agencia de desenvlovemento rural do Goberno de Flandes) 
 • Bélgica 
 • Chamber of agriculture de Eslovenia
 • Szent Istvan University Gödölö – Hungría 
 • USAMV de Cluj Napoka (Universidade de Cluj) – Rumanía

 

Novas do proxecto

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn