ANATOLE

Atlantic Network's Abilities for Towns to Organise Local Economy - INTERREG IVB Espazo Atlántico

Descrición

O seu obxectivo é involucrar ás cidades no concepto de economía de proximidade: Promover a produción local dos territorios rurais que as rodean favorecendo os mercados de proximidades Apoiar a creación de modelo de organización da produción local para a súa comercialización en circuítos curtos, favorecendo o asentamento da poboación, especialmente das mulleres e da xuventude a través de iniciativas produtivas innovadoras

Promotor: AC3A - Francia (Asociación de Cámaras de Agricultura do Arco Atlántico)

Países socios: Portugal, España, Francia e Irlanda

Rede de cidades asociadas: San Sebastián, Santiago de Compostela, Aveiro, Huelva, Nantes e Dublín

Convocatoria: INTERREG IV B Espazo Atlántico. Prioridade Desenvolvemento Urbano

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn