ADRURAL


FORMACIÓN-ANIMACIÓN-ENTREPRENEURSHIP

PARA EL MEDIO RURAL


Deseñar, elaborar e difundir un dispositivo pedagógico de formación e animación, capaz de transmitir e prover aos centros de formación novos métodos, enfoques e ferramentas, no dominio do fomento da cultura emprendedora e xestión empresarial, adaptada ao medio rural. Dispositivo (formulación)OBXETIVOS OPERACIONAIS

PROCEDEMENTO

 • Deseñar e elaborar a programación metodolóxica adaptada a finalidade do proxecto
 • Grupo de traballo constituido polos socios e os expertos para construir o contido pedagóxico.
 • Deseñar e elaborar os contidos de formación
 • Grupos de traballo cos socios para desarrollar e distribuir a confección dos diferentes módulos que compoñan o contido pedagóxico. Realización por cada un dos socios dos diferentes módulos programados.
 • Elaborar e desarrollar o material e ferramentas multimedia
 • Adaptación do dispositivo pedagóxico desarrollado a plataformas multimedia web, CD-Rom.
 • Validar o dispositivo a través dunha experiencia piloto e formar a profesionais dos centros de formación rurais (animadores – formadores)
 • Realización, nalgúns territorios, dunha experiencia piloto coa finalidade de validar o proxecto
 • Comunicar e difundir o Proxecto (Productos e resultados)
 • Foros, xornadas, seminarios, publicacións …Resultados do Proxecto

 • 1 ESTUDIO : O espíritu emprendedor
 • 2 Guía - Manual formadores
 • 3 Guía - Manual alumnos
 • 4 Aplicación informática multimedia
 • 5 Portal web
 • 6 Deseño curricular


Socios

 • Universidad de A Coruña (promotor)
 • Federación EFA – Galicia (coordinador)
 • AC3A (Asociación de Cámaras de Agricultura del Arco Atlantico).Francia
 • Universidad de Economía Nacional y Mundial de Sofía Bulgaria
 • C.E.A. Campo Verde PortugalCruz Roja – Proxecto Singra España
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn