TRANSFAIR

(Transnacionalidade para a formación-acción innovadora)

Proxecto : TRANSFAIR (Transnacionalidade para a formación-acción innovadora)

Promotor: AC3A - Francia (Asociación de Cámaras de Agricultura do Arco Atlántico)

Países socios: Portugal, España, Francia, Reino Unido, Rep. Checa e Hungría

Medida: Proxectos Piloto

A que obxectivos responde o Programa:

  • Reforzar as aptitudes e competencias das persoas,
  • Promover e reforzar a contribución da formación profesional ao proceso de innovación

Finalidade do proxecto :

  • Elaborar un contido pedagógico para formar a formadores capaces de sensibilizar e responder mellor ás necesidades das persoas e empresas rurales.
  • Apoiarse sobre a diversidad de socios e sobre experiencias pasadas para poñer en sinergia enfoques complementarios e construír útiles e métodos adaptados.
  • Para responder ás necesidades das empresas e empregados de organismos no rural, resulta indispensable formar a profesionais con enfoques específicos : « os formadores-sensibilizadores »
  • O proxecto Transfair  ten previsto estructurar unha oferta de formación global nun dominio no que moi poucas formacións hanse estructurado e ningunha creado un útil específico como o que se pretende:
  • O acompañamiento das persoas e das empresas na anticipación e tómaa de decisións en situacións complexas.
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn