"Asociar Estrategias Urbanas y Rurales Para Conquistar el Empleo"
www.rurbanet.orgÉ un proxecto no marco da convocatoria do artigo 6 do reglamento do F.S.E. "Estratexias locais de emprego e innovación".

Dirixe as suas actuacións a promover novas convocatorias do artigo 6 do reglamento do F.S.E. "Estratexias locais de emprego e innovación"

  • Revalorizar os recursos humáns
  • Potenciar o mercado de traballo
  • Facer avanzar en Galicia as políticas activas en favor do emprego, tanto a nivel rexional como local

Promovido pola Deputación Provincial de A Coruña, no marco dun partenaraido do que son tamén socios a Dirección Xeral de Promoción do Emprego da Xunta de Galicia, ADTERRA, Federación EFA Galicia, FESAN e FEGAMP.OBXETIVOS

  • Promover novos enfoques e prácticas innovadoras para xenerar emprego
  • Favorecer o partenariado e a cooperación o servicio do emprego
  • Potenciar a contribución das empresas a creación e sostemento do emprego (redes de PYME)
  • Impulsar a práctica da inserción laboral de persoas desfavorecidas ou en situación de exclusión social.
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn