Utilizamos cookies propias e de terceiros para ofrecerlle produtos e servizos adecuados ao seu perfil. A base do tratamento é o consentimento, salvo no caso de cookies técnicas, imprescindibles para poder navegar.  Pode consultar os datos de contacto do titular da web e responsable do tratamento no Aviso legal. Pode acceder á nosa Política de cookies para obter máis información sobre o seu uso e a súa xestión na nosa web.

 

 

PROXECTO COOPERA

Fomentar a cooperación entre os distintos axentes (familias, equipos docentes dos centros educativos, técnicos/as locais) que participan na formación en valores de mozos e mozas do eido rural.

RESUMO
Coa finalidade de fomentar a cooperación entre as familias e o equipo docente dos distintos centros educativos dos territorios de actuación do proxecto, créase un Dispositivo de Formación e Acompañamento a Grupos.
Este dispositivo, é o marco de traballo donde se implementan as distintas actuacións que desenvolve o proxecto.

Obxetivos específicos:

 • Creación de Grupos de Traballo
 • Elaboración dentro de cada grupo de traballo dunha exploración - descubrimento - diagnóstico do territorio de actuación para implementación de proxectos relacionados coa formación en valores.
 • Programación en “cooperación” de actuacións para a execución de actividades de formación (participantes directos e indirectos)
 • Elaboración entre los participantes dos grupos dos mecanismos de seguemento das actuacións definidas. 
 • Difundir os traballos dos grupos entre os diferentes colectivos para sensibilizar sobre "o valor" de cooperación nos traballos de formación. 

Territorios de incidencia:

 • A Coruña: Comarcas de Bergantiños – Terra de Soneira – Fisterra – Xallas – Arzúa – Ordes – Terra de Melide – Betanzos.
 • Pontevedra: Comarcas de Condado – Paradanta – Baixo Miño – Deza.
 • Lugo: Comarca da Ulloa.

Actuacións:

 • Acollida
 • Actividades de difusión dos obxetivos do proxecto.
 • Entrevista – visitas ós destinatarios directos do proxecto (familias – formadores/as – técnicos/as
 • Motivación – participación nos grupos de traballo.
 • Constitución de grupos
 • Actividades de exploración – descubrimento – diagnóstico
 • Grupos constituídos:
 • Catro grupos formados por docentes dos centros educativos dos territorios de actuación do proxecto.
 • Tres grupos formados por familias (nais e pais) do alumnado dos centros educativos antes referenciados.
 • Tres grupos formados por docentes, nais e pais, profesionais dos concellos de incidencia do proxecto que traballan coa xuventude rural.
 • Formación dos/as participantes directos e indirectos no proxecto
 • Módulos de fomación:
  A familia transmisión e formación en valores
 • A escola – o rol do/a formador/a
 • A sociedade na formación en valores.
 • Valores sociais
 • Valores culturais
 • Valores relixiosos
 • Valores personais

 

Metodoloxía:

 • Breve exposición – animador/a – conductor/a do grupo.
 • Traballo de grupo – ficha – caso – preguntas.
 • Conclusións dos traballos de grupo.
 • Consolidación:
 • Sesións de traballo para emerxencia de proxectos e implementación dos mesmos nos territorios de actuación.
 • Metodoloxía:
  Prospectiva – Preventiva.

Seguemiento.
Desenvolvemento de actividades para a programación de actuacións ó longo do primeiro trimestre de 2010 entre as distintas institucións que a través dos participantes se implicaron no proxecto. 

Metodoloxía:
Grupo de traballo.

Resultados esperados:

 • Creación e consolidación de dez grupos de traballo no que participen familias, formadores/as e técnicos/as locais que traballan coa juventude rural.
 • Elaboración dos trabajos de exploración - descubrimento - diagnóstico - do territorio por cada un dos grupos.
 • Posta en común dos resultados dos traballos en cada un dos territorios polos grupos da zona.
 • Programación de actividades de formación en cada un dos grupos para os propios participantes.
 • Programación de actividades para os destinatarios indirectos do proxecto.
 • Elaboración de mecanismo para o seguimento das actuacións programadas.
 • Programación de actuacións para a perennización dos grupos constituídos.
 • Difusión dos trabajos e as conclusións entre diferentes colectivos.
 
Erasmus

Coñece toda a oferta formativa das EFAs de Galicia

Oferta Formativa

Investigación, desarrollo e innovación no medio rural

Title Text

Impacto Local

Title Text

Internacionalización e Medio Rural

Title Text

Muller Rural

Title Text

Voluntariado e Cooperación

Title Text

colaboradores1

colaboradores2

colaboradores3

colaboradores4

Polo