TEMAS TRATADOS NA XUNTANZA DE ABELLEIROS O MARTES 27 DE XANEIRO DE 2015: “AMIGOS DAS ABELLAS”

  • Pragas: vespa velutlina, piollo e varroa
  • Enfermidades: Loque
  • Causa da desaparición das abellas: deixan cadros cheos de mel
  • Puntos de venta distintos aos coñecidos
  • Lacenas con abellas e proceso para a esmelga por parte de José como novo avelleiros.
  • O presidente, Fancisco, da DAGA en Carballo explica a delegación e actividades.
  • Testimonios de tres abelleiros menores de 18 anos da EFA Fonteboa.
  • As láminas de cera.
  • Recollida e actuacións ante un enxame de outubro.
  • Propóñense outros temas para tratar na seguinte xuntanza.

Concrétase data para a cata do mel:
Martes día 24 febreiro de 2015 ás 20.15 horas. Á vez habrá unha degustación cea que ten un custo de 5 euros. Xa temos 25 mostras de mel. O que queira participar achegará sobre medio quilo antes da data ou quince minutos antes da hora. Os datos orientativos son:

I CATA DE MEL
(Xuntanza das/os abellairas/os: “Amigos das abellas”)
Marte 24 de febreiro 2015

20.0 Recepeción e exposición de produtos
20.15 Calidades do mel
20.30 Cata para as mostras do mel
20.45 Degustación cea e proceso da cata
21.30 Distincións e remate.

Para presentar as mostras é necesario realizalo antes das 20.00 horas do día previsto. A degustación-cea ten un custo de cinco euros para os que o desexen.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn